Кaмарата на архитектите застрахова групово членовете си

Камарата на архитектите в България сключи групова професионална застраховка за членовете си от 01.01.2018 г. Полицата ще покрива обекти пета категория и ще бъде безплатна за всички членове, като за по-високите категории ще има редуцирано доплащане. Цената на Груповата професионална застраховка ще бъде покрита от приетия Целеви бюджет на КАБ за 2018-та. Информация с номера […]

Прочетете още

Contact Us