„Обединена София“ внася подписка срещу презастрояването на София

На 27 юни „Обединена София“ ще внесе в Столичната община подписка с искания срещу презастрояването на столицата, съобщиха от инициативата.„Обединена София“ включва инициативни комитети и протестни групи от целия град с общо искане за спиране на презастрояването, на строителството в парковете и междублоковите пространства и ограничения на местата за изграждане на високи сгради.В обединението влизат […]

Прочетете още
ВАС даде зелена светлина за застрояване на местността около къмпинг „Корал“

Върховният административен съд (ВАС) разреши застрояването на местността около къмпинг „Корал“. Това става ясно от решение на съда от 10 януари. В него се потвърждава, че поземлен имот с номер 44094.22.35 по КККР на с. Лозенец представлява урбанизирана територия. В решението се посочва, че местността не се намира в защитена територия, не са необходими екооценки […]

Прочетете още
Някои изменения в Закона за устройството и застрояването на Столичната община

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още
Обнародваха промените в застроителния закон на София

В днешния брой 31 на „Държавен вестник“ е обнародван законът за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, приет от 44-то Народно събрание на 28 март 2018 г. Текстовете се намират онлайн на адрес:   https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=124968 или на стр. 2 от държавното издание. С приетите промени за бъдещите проекти се […]

Прочетете още
Контурите на проектно и съществуващо застрояване в София вече са в iSofMap

От днес (28.03.2018 г.) системата iSofMap е допълнена с още нова тематична карта – „Застрояване“. Тя съдържа два нови информационни слоя – обхвати „Обхвати ПУП“ и „Сгради“. Слоят „Обхвати ПУП“ става видим при мащаб 1:5000, а този на „Сградите“ при мащаб 1:2500. Това съобщиха от Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община. От „ГИС-София“ обръщат […]

Прочетете още
Използване на мултитемпорални изображения за проследяване на настъпили промени в застрояването на урбанизирани територии

Въведение Възможностите, които предоставят новите технологии силно навлизат в процесите на планиране, организиране и контролиране на урбанизационните процеси (аерофото и сателитни снимки, видеонаблюдение и сензори за контрол на различни показатели на средата, електронни бази данни и др.) Дистанционно получените цифрови изображения могат да бъдат изучавани чрез качествени и количествени анализи за извличане на информация. Качественият […]

Прочетете още

Contact Us