Добрич кандидатства по европейска програма с проект за зелен кадастър

Община Добрич, по покана за партньорство на община Меджидия (Румъния), може да кандидатства по приоритетна ос „Зелен регион” на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния-България. В проектните намерения на общината по въпросната ос е включена паспортизация на зелената система на Добрич и разработване на зелен кадастър. Максималното финансиране, което може да бъде получено за проекта […]

Прочетете още

Contact Us