КОМАСАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ

Ана Стоева, УАСГ             След извършената поземлена реформа, нашата страна е сред страните с най-нисък среден размер на поземлената собственост – 86% от имотите са с размер под 10 дка. След възстановяване на собствеността върху земеделските земи в Унгария 44% от имотите са под 50 дка, а в Румъния – 40% са под 10 дка. […]

Прочетете още

Contact Us