Устройственият правилник на земеделското министерство влиза в сила днес

В днешния брой 55 на „Държавен вестник“ е обнародван Устройственият правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, който бе приет от правителството на 21 юни тази година. Новият устройствен правилник е изготвен заради престукрурирането на ведомството. С него се създават и преобразуват дирекции и са посочени техните функции. Със заключителните разпоредби се изменя подзаконовата […]

Прочетете още

Contact Us