НИГГГ към БАН търси главен асистент по земен магнетизъм и гравиметрия

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН обявяви конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление „4.4. Науки за Земята“, научна специалност „Земен магнетизъм и гравиметрия“. Срокът за кандидатстване е 2 месеца от обнародването на съобщението в днешния брой 62 на „Държавен вестник“. Документи и допълнителна информация – в канцеларията на института […]

Прочетете още

Contact Us