УАСГ с конкурс за главен асистент по „Земеустройство“

Университетът по архитектура, строителство и геодезия обяви конкурс за главен асистент по научна специалност „Земеустройство (вкл. кадастър и оценка на недвижимите имоти)“, в професионално направление „5.7. Архитектура,строителство и геодезия“. Срокът е 2 месеца от обнародването на обявата в днешния брой 26 на „Държавен вестник“. Документи – в университета на адрес: гр. София, бул. „Хр. Смирненски“ […]

Прочетете още
Защита на докторска дисертация към катедра „Земеустройство и аграрно развитие”, УАСГ

На 28.09.2017 г. от 17.15 часа, зала 318, в ректората на УАСГ, ще се състои защита на дисертационния труд на инж. Иванка Георгиева Каменова, докторант на свободна подготовка към катедра „Земеустройство и аграрно развитие”. Темата на разработката е „ВЛИЯНИЕ НА НЯКОИ ОСНОВНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПРИ ЗАСТРОЯВАНЕТО ИМ […]

Прочетете още
Защита на докторска дисертация към катедра „Земеустройство и аграрно развитие”

На 23.05.2017 г. от 16.15 часа, зала 318 в Ректората на УАСГ ще се състои защита на дисертационния труд на ас. инж. Надежда Христова Ярловска. Темата на разработката на докторанта към катедра „Земеустройство и аграрно развитие” е „СПЕЦИФИЧНИ НОРМАТИВНИ И ПЛАНОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ УСТРОЙСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В КРАЙГРАДСКИ ТЕРИТОРИИ“. Научен консултант е проф. д-р […]

Прочетете още
УАСГ с конкурс за професори към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“

С обява за конкурс за заемане на академични длъжности в бр. 63 от 18.08.2015 г. на „Държавен вестник“ УАСГ търси да назначи двама професори към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“. Научната им специалност трябва да бъде Земеустройство (Кадастър и оценка на недвижимите имоти). Срокът на обявата е три месеца. Документи кандидатите може да получат в […]

Прочетете още
СЪЗДАВАНЕ НА BUILDING INFORMATION MODEL (BIM) ЧРЕЗ ОБЛАЦИ ОТ ТОЧКИ*

Десислава Георгиева Танушева, УАСГ, desi.tanusheva@gmail.com Ключови думи: лазерно сканиране, облаци от точки, 3D обектно ориентирано моделиране Научна област: геодезия, строителство, управление на инженерни проекти РЕЗЮМЕ В доклада се разглежда технологията за лазерно сканиране на обекти с геодезически сканиращи системи, точността на получените пространствени данни и тяхното практическо приложение в процеса на създаване на Building Information […]

Прочетете още

Contact Us