МРРБ огласи законопроект за промени в ЗКИР, ЗГК, ЗКАИИП и ЗУТ

Министерството на регионалното развитие огласи законопроект за промени в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Преди седмица Консултативният съвет на браншовите организации в областта на устройнственото планиране, инвестиционното проектиране, и строителството излезе с общи предложения за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за географията и геодезиятя (ЗГК) и Закона за камарите […]

Прочетете още
МРРБ свиква Съвета по геодезия, картография и кадастър

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков свиква Съвета по геодезия, картография и кадастър. Това стана ясно след среща днес на министър Нанков с представители на неправителствените професионални организации в областта на геодезията и кадастъра – Камара на инженерите по геодезия, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – секция „ГПГ“, Съюз на геодезистите и […]

Прочетете още

Contact Us