ЗИД на ЗКИР 2014: Ново съдържание на кадастъра и нови административно процедурни правила

Част четвърта Автор: Емилия Ангелова Емилия Ангелова е работила като юрисконсулт в Столична община – район „Триадица“, АГКК, ДНСК и Министерство на финансите. От 2006 г. е главен юрисконсулт в „Географска информационна система – София“ ЕООД. Участник е в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър -ИКАР“, както е и […]

Прочетете още

Contact Us