ЗИД на ЗКИР 2014

ЗИД на ЗКИР 2014

  • май 19, 2015

 Емилия Ангелова е работила като юрисконсулт в Столична община – район „Триадица“, АГКК, ДНСК и Министерство на финансите. От 2006 г. е главен юрисконсулт в „Географска информационна система – София“ ЕООД. Участник е в създаване и внедряване на проект „Информационна система на кадастъра и имотния регистър – ИКАР“, както и в работните групи по изменение […]

Прочетете още
Публикуваха проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. В него са заложени облекчения за административни процедури и повишаване на ролята и отговорността на проектантските браншови организации на архитектите и инженерите в процесите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството. Предвиден е по-строг контрол […]

Прочетете още
ЗИД ЗКИР 2014

ЗИД ЗКИР 2014

  • юли 18, 2014

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още
Бобева и Терзиева: Българите могат да работят в Испания и Казахстан

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и вице премиерът по икономическото развитие Даниела Бобева очертаха светло бъдеще за българския бизнес. Български компании с доказан авторитет и опит може да участват в програмата за строителство на Казахстан. Тази възможност лансира министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева участва в българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество, като акцентът от […]

Прочетете още

Contact Us