Главите ни – като златното сечение

Според ново изследване, сравняващо човешките черепи с тези на други животни, размерите на нашите глави са подчинени на принципа за Златното сечение. Обикновено отбелязвано с ирационалното число фи, със стойност около 1,618, Златното сечение е едно от най-известните математически стойности. „Еволюирайки повече от хиляда години, човешкият череп съчетава елегантна хармония между структура и функция“, пишат […]

Прочетете още

Contact Us