УАСГ получи знак за качество за изпълнението на програма ЕРАЗЪМ+

Университетът по архитектура, строителство и геодезия получи знак за качество за изпълнението на проект 2015-1-BG01-KA103-013839 на тема „Мобилност на студенти и персонал от ВУ от програмни държави“ по най-голямата европейска програма за образование и обучение, „Еразъм+“. Признанието беше връчено на зам.-ректора на УАСГ проф. д-р инж. Стойо Тодоров от г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на […]

Прочетете още

Contact Us