Промените в ЗУТ – приоритет на МРРБ

Промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) са сред водещите приоритети в работата на новия екип на МРРБ. Вече има създадена една работна група, но предстои да бъдат създадени още няколко, за да могат да се адресират необходимите промени в различните сегменти на ЗУТ. „В диалог сме с различни браншови организации, сдружения, камари и […]

Прочетете още
Защо евродепутатите (понякога) звучат като български геодезисти

В Страсбург се противопоставиха на водещия критерий най-ниска цена при обществените поръчки Българската геодезическа общност предложи на министерството на регионалното развитие и благоустройството методика за оценяване на офертите при геодезическите услуги. Разработката беше на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ). Цялото предложение може да видите тук https://www.geomedia.bg/geodezia/item/6796-agf-predlozhi-nova-metodika-za-otsenka-na-geodezicheskata-rabota-pri-targovete). През последните години от геодезическата гилдия нееднократно се обръща […]

Прочетете още
Опит за промяна на методиката за оценка при търговете

Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) полага усилия за промяна на методиката за оценка на офертите при обществените поръчки. Тя изготви нова методика за оценка на обществените поръчки. Тя може да бъде видяна в подробности тук https://www.geomedia.bg/geodezia/item/6796-agf-predlozhi-nova-metodika-za-otsenka-na-geodezicheskata-rabota-pri-targovete. Целта й е реабилитиране на работата на геодезистите. В отговор, АГФ получи подробно становище от МРРБ, което засега не […]

Прочетете още
Идват нови промени в ЗОП, дни след последните обнародвани

В портала за обществени консултации за обсъждане са публикувани предложения за промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Срокът за коментари и становища е 14 юли 2018 г. Те могат да се направят на сайта на портала за обществени консултации или на електронни пощи: p.dimitrova@aop.bg и cfcu@minfin.bg. Предложените промени касаят поетапното въвеждане на елетронните обществени […]

Прочетете още
Обнародвани са промени в ЗОП, касаещи обжалванията на процедури

В днешния брой 49 на „Държавен вестник“ е обнародван законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Текстовете на промените се намират на стр. 3 от държавното издание или онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=127080. Промените касаят обжалването на процедурите по глава двадесет и седма от закона и според мотивите на вносителите има за цел […]

Прочетете още
Спряха двете процедури по ЗОП за геодезия и кадастър, обявени от АГКК

Процедурите за възлагане на обществени поръчки за създаване на ГММП и КККР са с наложена временна мярка „спиране“. Това стана ясно от публикувани съобщения на интернет страницата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в раздел „Профил на купувача“. Текстовете на съобщенията са почти идентични и гласят: Поради подадена жалба № ВХР-862-20.04.2018г. по описа на […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за създаване на ГММП

АГКК обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, […]

Прочетете още
АГКК обяви шестата обществена поръчка за кадастър тази година

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинските центрове гр. Момчилград, с. Черноочене, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово, гр. Неделино и други населени места в общините Черноочене, Костенец, Варна, Нова Загора, Котел, Девин и Чепеларе. Търгът е разделен в […]

Прочетете още
АГКК публикува график за провеждане на обществените поръчки за кадастър през 2016 година

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува график за провеждане на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри през 2016 година. От него става ясно, че предстои обявяването на още 10 процедури до 02.03.2016 г. Землищата, за които тепърва ще се публикуват търгове за създаване на кадастър […]

Прочетете още
Ремонти в сгради на Служби по ГКК

Обявени са две обществени поръчки за ремонтни дейности в сградите на СГКК Шумен и Добрич. Поръчката с предмет: „Извършване на реконструкции на приемната и заседателната зала в Служба по геодезия, картография и кадастър град Шумен“ е с прогнозна стойност 10 хил. лв. без ДДС и срок за подаване на офертите 15:00 ч. на 10.07.2015 г. […]

Прочетете още

Contact Us