Браншови организации разработват нова концепция за законодателство при проектирането и строителството

Работна група, създадена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството разработва концепция за ново законодателство в областта на проектирането и строителството. Целта е да се постигне пропорционалност на изискванията спрямо категорията и риска на строежа, материални отговорности, покрити със застраховки, регистрационен режим за малки обекти, електронна система за разглеждане и архивиране на проекти […]

Прочетете още

Contact Us