Видео

“Гугъл“ добави информация за замърсяването на въздуха в „Гугъл земя“

Нова функционалност в „Гугъл земя“ предоставя информация за нивото на замърсяване на въздуха. Услугата се осъществява заедно с компанията „Аклима“, като за момента се измерва качеството на въздуха в Калифорния, САЩ. Измерванията са направени от колите на „Гугъл стрийт вю“, оборудвани със специални сензори, които са изминали 100 000 мили (160 000 км) в продължение на 4000 часа, за да се получи точна картина на въздушното замърсяване.

Обхвата на изследването включва районите на залива на Сан Франциско, Лос Анджелис и Централната калифорнийска долина.

Учени, занимаващи се с чистотата на въздуха, може да поискат достъп до събраните данни чрез попълването на формуляр.

Данните могат да бъдат в помощ на местни управляващи органи и регулатори да идентифицират възможностите за постигане на подобрения на качеството на въздуха.

[iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/G023eDES95M“ frameborder=“0″ allowfullscreen ]

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us