Видео

Изпълнителният директор на АГКК пред ТВ Европа

Нотариусите и общините имат осигурен достъп до електронната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, чрез който могат сами да разпечатват необходимите скици, без да се налага да изискват това от своите клиенти. Целта е да се облекчат потребителите. Това изтъкна в събота сутринта инж. Михаил Киров, директорът на АГКК, в интервю за ТВ Европа.

За да се възползват от електронно заявяване и получаване на документи по електронен път, е необходимо наличието на електронен подпис и регистрация в електронната система на Кадастъра. „Услугите с електронен подпис, които се генерират автоматично от системата, са с 30% по-евтини“, заяви инж. Киров.

Друг удобен вариант за ползване на системата е чрез регистрация в портала и електронно заявяване на документа, като получаването му става на гише. В този случай, заявителят може да избере което и да е гише в страната, за да получи своя документ.

„Откриват се и нови изнесени работни места на АГКК с цел улесняване на достъпа до услугата. Има тенденция да открием още няколко такива“, отбеляза инж. Киров. „АГКК обслужва цяла България“.

Все още съществува недоверие у хората към електронните услуги. Малкото информация, с която разполагат гражданите и страхът от електронния стил препятстват широкото използване на системата. „Ще използваме и ще популяризираме тези услуги. Агенцията по кадастъра развива много сериозна кампания за обучение на нотариуси, съдии, общини как да се възползват от тях“, допълни той.

Към момента натовареността на служителите в агенцията е голяма, има силен натиск откъм клиенти и това може да е причина за забавяне предоставянето на услугите и пораждане на негативизъм, заяви със съжаление инж. Киров. Очакваното увеличение на обема работа се надяваме да компенсираме с технологии, с помощ откъм човешки ресурси, за да можем да се справяме, поясни той. АГКК има нужда от специализирана администрация с познания по геодезия, кадастър, както и правни познания. „Всичко е въпрос на мотивирани кадри и финансови възмоности“, каза в заключение изпълнителният директор на АГКК.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us