Видео

Kартографираха магнитното поле, генерирано от океаните, със сателити на ЕКА

Когато солената вода в океаните тече през магнитното поле на Земята се генерира електрически ток, който на свой ред предизвиква свое магнитно поле. То е генерирано от приливите и отливите, и е много слабо, което го прави изключително трудно за измерване.

Мисията на Европейската космическа агенция Swarm, включваща съзвездие от три сателита на височина от 450 до 530 км, направи точно това при със забележителна точност. Данните от измерванията сочат, че полето е около 20 000 пъти по-слабо от общото магнитно поле на Земята.

Swarm е използвана за измерване на магнитните сигнали на приливите от океанската повърхност до морското дъно, което предлага глобална картина за това как океана протича на всяка дълбочина. Магнитнoто поле, генериано при приливите и отливите, е важно за моделирането на океаните и климата им, и се използва за определяне на електрическите свойства на литосферата на Земята и горната мантия.

Анимацията по-горе показва промените в магнитното поле на океаните за период от 24 часа.

{module [180]}

[iframe src=“https://www.esa.int/spaceinvideos/content/view/embedjw/499969″ width=“640″ height=“360″ frameborder=“0″ ]

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us