Видео

Надникваме във вътрешността на Земята чрез 3D карта

За първи път учени от Университета на Бъркли, Калифорния, създадоха триизмерна карта на вътрешността на Земята. Благодарение на нея са успели да проучат възможните причини формирането на вулканите и защо магмата излиза на повърхността само на опредлени места. С помощта на 3D модела е установено, че стълбове от много горещи скали се издигат в мантията и се разстилат с доближаването на земната кората. Те имат пряка връзка с вулканите на повърхността.

Учените са направили триизмерната карта с помощта на компютърна томография, като са проследили сеизмичните вълни на 273 силни земетресения през последните 20 години. Готовият продукт всъщност е симулация създадена от суперкомпютър в лабораторията на университета. Така създаденият модел е голям напредък като в бъдеще може да се очаква да стане още по-прецизен с помощта на сателити оборудвани с гравиметри и евентуално електромагнитни сензори.

[iframe width=“640″ height=“360″ src=“https://www.youtube.com/embed/tCphzt8iaWc?rel=0″ frameborder=“0″ allowfullscreen ]

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us