Видео

Приказка за УАСГ с Китодар Тодоров

Миналата седмица актьорът Китодар Тодоров разказа „Приказка за прехода“, чиито главни герои са три прасенца, завършили архитектура, строителство на сгради и съоръжения и геодезия – тъкмо навреме за юбилея на Университета по архитектура, строителство и геодезия. А нашите читатели може да го очакват в рубриката „С лупа и телескоп при…“ за Нова година.

Междувременно брой 6  на списание „Геомедия“ (последен за 2017 година) излезе от печат и вече пътува към абонатите. Тази събота ще бъде публикуван и онлайн на сайта на списанието. А ето я и приказката за УАСГ.

[iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/hXI5Y2qVpLk“ frameborder=“0″ allowfullscreen ]

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us