Видео

Робот строи тухлена къща за 2 дни

Роботът Hadrian може да реди сам до 1000 тухли за час, а за два дни да построи цяла къща. Конструиран е от австралийския инженер Марк Пивац. Според него при денонощна работа Hadrian може да построи над 150 къщи на година.

За да строи роботът използва информация от 3D модел на сградата. Концепцията е близка до технологията на триизмерното принтиране.

[iframe width=“640″ height=“360″ src=“https://www.youtube.com/embed/Rebqcsb61gY?rel=0″ frameborder=“0″ allowfullscreen ]

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us