Видео

Цюрих с георефериран 3D модел, създаден от снимки в социалните мрежи

Изследователи от швейцарския федерален институт по технологии в Цюрих създадоха 3D модел на града, използвайки публични геотагнати снимки, публикувани в социалните мрежи. В допълнение са използвани и клипове от YouTube, камери за обществено видеонаблюдение и мобилно картиране.

Проектът VarCity е отнел 5 години. За генерирането на 3D модела на Цюрих са използвани алгоритми за машинно обучение, за да се разграничават отделните компоненти на града като сгради, улици, растителност, водни тела.

За разлика от повечето подобни платформи за създаване на 3D модели от изображения, VarCity прави разлика в динамиката на града като например трафика. Технологията може да се използва за следене на траекториите на колите и да съхранява статистика за натовареността на улиците.

Сред потенциалните приложения на VarCity са и създаване на оптимизирани туристически маршрути. Платформата позволява автоматично разпознаване на забележителности с помощта на 3D анализ на формата им.

[iframe width=“853″ height=“480″ src=“https://www.youtube.com/embed/6pjEs84DR6Q“ frameborder=“0″ allowfullscreen ]

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us