Геодезия

10 млн. лв. за картографиране на сеизмичния риск до края на 2025 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск в страната. Проектът е разработен от Националния институт по геофизика, геодезия и картография при БАН по възлагане на министерството и предвижда изпълнението на дейности на стойност 10 млн. лв. Срокът за картографирането на сеизмичния риск ще бъде до края на 2025 г.

Предвижда се изграждането на динамична, постоянно обновяваща се система със специализирана геопространствена информация.

Три са очакваните резултати от приемането на методиката – оценка и картографиране на сеизмичния риск, включване на заключенията от двете в нормативни актове и документи, издавани от регионалното министерство и това на вътрешните работи. Получените норми ще могат да се ползват от всички участници в инвестиционния процес. Методиката предвижда изготвяне на карти на аномалните полета с подходяща стъпка, мащаб и разделителна способност. За изходни данни ще се използва “Гравиметрична карта на България в М 1:100 000″.

Данните от картографирането ще трябва да са отговарят на изискванията на Директивата за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Целият текст на методиката и мотивите към нея се намира на уебстраницата на МРРБ и в портала за обществени консултации. Срокът за коментари е до 5 март 2018 г.

{module [180]}

karta

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us