Геодезия

АГКК апелира гражданите да използват електронните й услуги

АГКК с апел към гражданите да ползват онлайн услугите й. В последната седмица, поради голям брой заболели и карантинирани служители в централна администрация и регионалните служби, Агенцията по геодезия, картография и кадастър работи в намален състав. Във връзка с това са предприети мерки за динамична реорганизация, за да продължи работата с потребителите, както и за ограничаване разпространението на вируса сред служителите и клиентите, се казва в апела. Клиентите могат да заявяват и получават услуги чрез отдалечен достъп, както и да се обръщат към правоспособни лица за заявяване на услуги. Могат да следят статуса на заявленията си на https://kais.cadastre.bg/ –„проверка на статус“.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us