Геодезия

АГКК обнародва заповеди за създаване на кадастрални карти

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обнародва в Държавен вестник, бр. 75 от 09.09.2014 г.заповеди на изпълнителния директор Валентин Йовев за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри. Заповедите са пет и засягат землището на район „Илинден”, район „Изгрев” и район „Възраждане” в Столична община, землищата на с. Ветрище, с. Вехтово, с. Кладенец, с. Костена река и с. Овчарово, община Шумен, област Шумен, землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите (08.10.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, за който се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.

Автор

Теодора
От категорията
 • Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти
  Нов обучителен курс на КИГ за геодезисти

  Камара на инженерите по геодезия организира провеждане на обучителен курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, във връзка с чл.20, ал.4 от ЗКИР, по програма, одобрена

 • 25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)
  25 години УАСГ в Антарктика (покана за изложба)

  Българската геодезия има традиционно място в Антарктика чрез експедициите, в които участват пионери в геодезията на терен. От 29.11.2023 г. всички могат да посетят изложбата,

 • КИГ награди отличниците от УАСГ
  КИГ награди отличниците от УАСГ

  Председателят на Камара на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов награди с парична награда и членство за 2024 година десетима студенти, които са постигнали

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us