Геодезия

AГКК обучава 80 служители

С финансиране по програма ОПАК на проект „Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги”, по Договор рег. № А13-22-22 от 09.05.2014 година, 80 служители на АГКК ще получат задълбочени познания по нормативните актове. Обучението ще се осъществява от фирма „Географика” ООД, избрана след проведена тръжна процедура. Срокът за приключване на проекта е 9.02.2015 г. Обучението е насочено към действащата нормативна база за създаване и поддържане на кадастрални карти и регистри, създаване и одобряване на подробни устройствени планове и измененията им, както и запознаване с основни процедури по производства по Административно процесуалния кодекс. Очаква се след успешното приключване на проекта служители от специализираната администрация на АГКК да обслужват гражданите и бизнеса.

В края на август тази година беше официалното откриване на проекта, на което бяха представени основните дейности и цели по него.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us