Геодезия

АГКК обяви конкурс за младши експерт във Видин

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността младши експерт „Административно обслужване“ в СГКК – Видин. Кандидатите трябва да имат завършено висше образование с минимална образователна степен „професионален бакалавър“.

Пълните условия за кандидатстване, както и подробна информация за позицията, се намират на интернет страницата на агенцията на адрес: https://www.cadastre.bg/jobs/obyava-za-mladshi-ekspert-administrativno-obsluzhvane-sgkk-vidin.

Крайният срок за кандидатстване е 08.10.2018 г. Документи се приемат в деловодството на АГКК, гр. София, ул. „Мусала“ № 1 или в СГКК – Видин, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” №71, лично или чрез пълномощник.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us