Геодезия

АГКК предоставя лесен онлайн достъп до Геокартфонда


АГКК създаде нова функционалност за интерактивна визуализация, целяща  улесняване при избор на материали и данни, съхранявани в Геокартфонда. С новата платформа може да се черпи информация за материали и данни, съхранявани в Държавния геодезически и картографски фонд (Геокартфонд), да се получава нтерактивна визуализация на картните листове от Едромащабната топографска карта (ЕТК) 1:5000, КС 1970 г., интерактивна визуализация и данни за създадени геодезически точки. За визуализация се ползва Google Earth. Данните са организирани в единични слоеве, които се зареждат от менюто.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us