Геодезия

АГКК с график за създаване на КККР

АГКК обяви график по създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бело поле, с. Динково, с. Дреновец, с. Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци, с. Плешивец, с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин.

Освен този график са изнесени и графици за извършване на геодезически измервания по създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Синаговци, с. Слана бара, с. Търняне, с. Гомотарци, с. Капитановци, с. Кошава и с. Сланотрън, общ. Видин, обл. Видин.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us