Геодезия

АГКК с конкурс за началник на отдел „Геодезия и картография“

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс за началник на отдел  „Геодезия и картография“, към дирекция  „Геодезия и картография“. Кандидатите трябва да са с опит минимум 4 години и да притежават висше образование, степен „магистър“ в професионална облас геодезия.

Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 16.02.2018г. вкл.) в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

Подробна информация за условията за кандидатстване – на интернет страницата на АГКК.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us