Геодезия

АГКК с конкурс за началник на службата в Хасково

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви конкурс за заемане на длъжността началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково. Кандидатите трябва да бъдат с висше образование, минимална образователна степен „Бакалавър“, в професионална област „Геодезия“. Трябва да имат най-малко 4 години професионален опит и минимален ранг – ІІІ младши. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1450 лв. Подробни изисквания – на сайта на АГКК – https://www.cadastre.bg/jobs/obyava-za-nachalnik-na-sgkk-haskovo.

Документи се приемат до 17.30 ч. на 10.04.2017 г. в деловодството на АГКК – гр. София, ул. Мусала № 1 и в СГКК Хасково, бул. „Г. С. Раковски“ № 26, вх. А, лично или чрез пълномощник.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us