Геодезия

АГКК с нова банкова сметка

Агенцията по геодезия картография и кадастър получава таксите по Тарифа №14 на нова банкова сметка от 05.01.2015 г. Промяната е следствие от преминаването на АГКК към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Плащания по старите сметки ще се приемат до 26.03.2015г.

Ето и самата сметка:

IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1104 01

BIC: BNBGBGSD

Българска народна банка

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us