Геодезия

Армения с онлайн кадастър

Внедряването на автоматизирания онлайн кадастър на Армения се ускорява, благодарение на приетата от арменското правителство концепция за интегриран кадастър, съобщи директорът на държавния комитет по кадастъра на Армения Сархат Петросян в средата на юни.

„През последния месец арменското правителство прие няколко документа, които ускоряват процеса по създаване и развиване на автоматизирания кадастър в Армения. Става дума за интегриран кадастър, който напълно ще замени предишната политика, провеждана в Армения.

Създава се единен регистър с адреси, който ще е основен за всички справки. Създаването на адресната база ще помогне за ликвидирането на недостатъците в системата, коментира Петросян. Той допълни, че за улесняване на гражданите в парламента са предвидени обсъждания за премахване на изискването всички документи от кадастъра да имат печат от държавната служба.

Според намеренията на амренските управляващи напълно автоматизиран кадастър в страната може да се очаква до пет години.

На 23 май правителството в Еревен взе решение за създаването на единен кадастър, базиран на кадастрални карти и фотограметрично заснемане на цялата територия на Армения. Според властите това ще донесе актуална и достоверна информация за собствеността. Това, разбира се, ще се отрази живително на икономиката, като ще привлече инвестиции, коментира шефът на кадастъра Петросян.

Като успоредна стъпка през юни стана ясно, че в течение на четири години в Армения ще обновяват картите на земеделските земи със селскостопанско предназначение. За тази цел ще бъдат инвестирани 1,85 млрд. арменски драми (около 8 млн. лв.). В момента правителството е обявило търг за пилотния проект за Армавирската област, за да се провери ефективността на използваната методика.

„Недвижимата собственост в градовете вече е с обновени кадастрални карти, където са ясни какви са проблемите,  докато картите за земеделските земи са на хартия и още не са дигитализирани”, отбелязва Петросян. Предвижда се фотограметрично заснемане на цялата територия на страната.

Същевременно в Армения въз основа на кадастралните данни правителството възнамерява да смени и данъчната оценка на недвижимата собственост. В средата на юни правителството в Ереван одобри мерки за внедряване на единна данъчна система, която да отразява реалната стойност на имотите. За частната собствено ще се оценяват и такива компоненти, които се смятат за елементи на лукса, като басейни, тенискортове и беседки.

Новите данъци ще влязат в сила от 1 януари 2021 г.

Онлайн кадастър

За да намали възможността за измами с имоти Армения създава онлайн портал на държавния кадастър www.e-cadastre.am, където може да се проверява състоянието на недвижимостта и смяната на собствеността.

Редът за подаване на електронни заявление и съпътстващите документи към тях за регистриране и ограничаване на правата върху недвижимостта са установени с решение на правителството на Армения от 9 февруари 2012 г.

За да се получава единен номер за всяко заявление, документите и заявките се подават онлайн, без да е нужен електронен подпис.

За регистрация на сайта www.e-cadastre.am с цел получаване на информации е необходимо само да се попълнили заявление в регистрационната форма. Лица, които подават онлайн заявления, може да получават информация през профила си в сайта на кадастъра, като имат достъп до всички документи. Официалните екземпляри на документите обаче се получават на хартия във офисите на кадастралната служба в цялата страна, като предварително е подадено заявление за това.

Онлайн могат да се проверяват имотите, регистрирани след 2013 г.

Три основни групи данни се намират в онлайн кадастъра:

  • Качествени и количествени характеристики на единиците недвижима собственост – категории, функционално предназначение на поземления участък, кадастрална стойност, което представлява евентуалния чист доход от земеделска земя.
  • Регистрираните права, включително за всички части на имота и за всички субекти, които притежават права.
  • Данни, използвани за разчета на кадастралната стойност на съоръжението, намиращо се на имота.
  • Предоставяне на електронна кадастрална карта.

Поръчки

Вече регистрирани, хората могат да поискат кадастрална карта за което и да било място от Армения от сайта www.e-cadastre.am. Избира се дадената карта, заплаща се такса за предоставената карта и заявителят получава право да изтегли кадастралната карта в дигитален вид.

На страницата www.e-cadastre.am има възможност и за онлайн режим на работа за съставяне на цялата документация, необходима за сделка с недвижимо имущество. Има дори типови договори, които могат да се използват за дадени случаи.

Сайтът на арменския кадастър

https://www.e-cadastre.am/

Статистика

Армения има население от 3 038 000 (2018 г.) и е втората по гъстотата на населението сред бившите съветски републики. След разпадането на СССР съществува проблем със спада в населението поради високи равнища на миграция, но този проблем е значително по-малък, защото арменци от целия свят се завръщат в страната си, като тази тенденция се очаква да продължи и занапред. Етническите арменци са 97,9% от населението. По-големи малцинства са: йезидите – 1,3% и руснаците – 0,5%, освен тях има още асирийци, украинци, гърци, кюрди, грузинци и беларуси.  

Площта й е 29 743 кв. км. Релефът на Армения е предимно планински, силно разчленен от дълбоки речни долини. Голяма част от площта е заета от високото Арменско плато (с най-висок връх Арагац – 4090 м.), обградено от североизток и изток от стръмните хребети на Малък Кавказ. Равнинен релеф има само на югозапад, където е разположена част от Араратската равнина. Армения има огромни хидроресурси – многобройни малки, но буйни реки и потоци, с много водопади и бързеи, и над 100 планински езера.

Слава  

Армения е известна с производството на арбун – алкохолната напитка, получена от местен спирт, приготвен от различни сортове грозде, с минното дело, с обработката на диаманти, с изработването на машини за металообработка, с текстила, коприната, микроелектрониката, бижутата, храната.

Виц

Съдили се арменец и евреин. Съдили се, съдили се, съдили се и накрая осъдили съдията на 10 години затвор.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us