Геодезия

Аврамова: Кадастърът ще продължи да се развива

„Работата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е важна за развитието на страната.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на годишното общо събрание на АГКК.

„Агенцията е стратегически обект и има голяма роля, както за икономиката на държавата, така и за националната сигурност“, подчерта още Аврамова.

Тя съобщи, че покритието на страната с кадастрална карта се изпълнява според заложените срокове. Вече почти е завършено преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, като до края на годината се очаква тя да покрие 95% от територията на страната.

Текат две нови обществени поръчки за изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър на урбанизираните територии в землищата на 10 общински центрове и на населени места на територията на още 36 общини, каза още Аврамова.

„Кадастърът ще продължи да се развива, като бъде надграждан с допълнителни слоеве за още видове подземни комуникации“, обясни министърът и подчерта, че целта е в кадастралната карта да бъдат отразени всички данни за всеки един имот, така че хората да разполагат с информация в системата за всичко, което им е необходимо на едно място.

„Освен развитието на кадастралните карти и регистри работим и за подобряване достъпа на гражданите и бизнеса до всички услуги и документи, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър“, каза на събранието заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. По думите му в момента практически всеки компютър, свързан с интернет, е точка за достъп до системата на агенцията. Работи се вече и за създаване на специализираните карти, стана ясно от думите на заместник-регионалния министър.

Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър инж. Виолета Коритарова изрази надежда да продължи да се развива сътрудничеството с местната власт и в бъдеще повече областни и общински администрации да започнат да предоставят услугите на агенцията. 

Тя подчерта, че след направените през тази година нормативни промени нараства и броят на правоспособните лица, желаещи да получат право да обслужват гражданите и бизнеса от името на АГКК.  

Автор

Geomedia Magazine

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us