Геодезия

Честита пролет!


Зимата си отиде и отстъпи място на пролетта – най-доброто време за геодезическата гилдия. Доколко настроението ни обаче е пролетно остава друг въпрос.

Очевидно е, че държавата не се интересува от нашето съсловие. В момент, когато всички изпитват трудности, именно държавата трябва да се опита да помогне на гражданите си. Но не като спира плащанията за вече свършена работа или като преустановява възлаганията на нова. Държавата има начини да подкрепи гилдията, но се иска воля и разум, за да се случи.

Каква е ползата да бъде преустановена една очевидно печеливша и за държавата дейност – изработването на кадастрални и специализирани карти? И то когато хората видяха смисъла от нея, все повече собственици участват в анкетите, а целият процес набира скорост. Отговорът е, че има други, по-важни дела от това да започне да се въвежда някакъв ред и яснота в кадастъра.

Несъмнено съществуват по-належащи задачи, но на управляващите трябва да се обясни спокойно и настойчиво за ползата от работата на геодезистите в уреждането на една силна държава.

А именно – какво даваме ние със създаването на нови кадастрални и специализирани карти? Най-малкото – ключова информация за територията и за собствеността, която засега липсва, и възможност за правилното планиране на населените места. Да вземем най-простия пример: при наличието на ортофото план на един град, изработен през есента, съответната община за много кратко време може да определи какви средства ще са й необходими на пролет за хоризонталната маркировка на улиците. А как се изработва нов регулационен план, без да се знае собствеността на земята?

Десетки са примерите за конкретните ползи от нашата работа, но в това трябва да бъдат убедени и онези, които ни управляват.

И тук е ролята на съсловните организации – КИГ и АГФ. И двете правят опити за излизане от тягостното положение. Бяха организирани редица срещи на доста високо ниво. За съжаление до момента – без особен резултат. Но не трябва да спираме.

АГКК също трябва да настоява за продължаване на дейностите и да лобира за нашите интереси, защото в този случай сме от един отбор. Изпълнителният директор на АГКК преди време заяви, че основната цел на агенцията са щастливите клиенти. Но за да има въобще клиенти, дейностите по кадастъра и геодезията не бива да бъдат спирани.

Нека все пак сме оптимисти и макар да пролетното настроение да е помрачено да живеем с мисълта, че ще се появи светлина. 

Геомедия

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us