Геодезия

Коментар на брой 2/ 2018 г.

По инициатива на Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК) на 27.02.2018 г.  се състоя среща на правоспособни  лица по ЗКИР с ръководството на АГКК и с това на СГКК – гр. София. Към срещата имаше интерес – присъстваха около 40 колеги. Към ръководството на АГКК и СГКК – гр. София бяха отправени интересни въпроси, които получиха и интересни отговори. Отново стана дума за напълно неуспешната комуникация между експертите от СГКК – гр. София и правоспособните лица, като предложението от колегията да се върне прекратената през 2015 г. технология на работа (т.е. правоспособните лица да внасят проектите си в СГКК и да предоставят на клиентите одобрен протокол от тестване на проекта) не беше прието.

Явно за експертите е по-лесно да изпращат на клиентите „уведомления” за неприемане на проект или грешки в проектите (например, че в обяснителната записка липсва нещо), отколкото да комуникират директно с колегите си.

На всички е ясно, че служителите в СГКК са прекомерно натоварени, че не е възможно 400 преписки дневно да се обработват от 20 човека. Ами нека измислим нещо, за да може тази натовареност да се намали. Но за това е нужно желание и адекватни мерки. Не споделяме мнението, че премахването на приемното време на експертите от СГКК – гр. София е решение на проблема.

Оказва се, че информационната система не може да се поддържа и разширява, че скоро няма да дойде моментът да се виждат проектите в процес на работа и че системата ще продължава да дава глупави забележки от рода „ами сега, нещо се обърка”.

Да, действително нещо се обърка.

По света нанасянето на нови сгради в кадастъра става без въобще собственикът да знае за това, а тук се изискват един куп документи. Има огромно разминаване между процесите на създаване на кадастрална карта и на нейното поддържане. Проблемът бил в нормативната уредба. Да, най-вероятно е така, но кой измисля тази нормативна уредба?

Въпреки добрия тон, както се казваше в един стар виц, „лошият вкус остана”.

Не може да се отрече, че желание за промяна има. На среща в министерството на регионалното развитие и благоустройството от страна на министър Нанков бяха поети обещания за съвместна работа с представителите на НПО и за конкретни мерки за намаляване на административната тежест и на ангажиментите на експертите от СГКК. Не, че досега такива обещания не са били поемани, но надеждата умира последна. Отново ще се прави опит да се разширят правомощията на правоспособните лица (за кой ли път). Дано този пореден опит се увенчае с някакъв успех.

Поне месец март ни посрещна с хубав сняг.

Екипът на списание „Геомедия“ поздравява всички прекрасни дами, които споделят нашата хубава професия, за техния празник и пожелаваме много здраве и успехи.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us