Геодезия

ДНП Пирин отстрани всички, за да избере само една фирма за изпълнение на обществена поръчка

Печелившият е местна фирма за кадастър в Благоевград, а сякаш всички други не са разбрали заданието

В края на ноември 2018 Дирекцията „Национален парк Пирин“ (ДНП Пирин) обяви апетитна обществена поръчка за геодезическо заснемане на водните огледала на езера на територията на парка. Прогнозната стойност бе 175 000 лв без ДДС, а дейностите включваха заснемането на периметрите на 9 езера на територията на парк Пирин.

Ако не буди подозрения срокът за получаване на оферти – 17:30 ч. на 31.12.2018 г., то решението на комисията за извършване на подбор определено остави без думи много от участниците. От решението с номер РДП 53 от 25.03.2019 г., публикувано на интернет страницата на възложителя, става ясно, че само една от общо 21 участвали фирми е допусната до класиране и оценка на офертите. Останалите 20 фирми са отстранени, като за мнозинството от тях мотивите са сходни – недостатъчно подробни описания на дейностите в техническите предложения, както и подробното разпределяне на работата сред предложените екипи за изпълнение. Еднаквите мотиви на комисията по отношение на двайсетината орязани кандидатури буди подозрения, че не са зададени достатъчно добре изискванията, за да „се объркат“ всички 20 фирми и само една да е разбрала условията, изисквани от офертата. Може би всички тези 20 фирми трябва да преминат курс по четене и разбиране на технически спецификации?

Единственият и печеливш участник, имал късмета да бъде оценен положително от комисията, е “Благоевградски териториален кадастър” ЕООД с предложена цена 164 500 лв. без ДДС, или цена близка, до прогнозната. На база предходни обществени поръчки в сектора, това може да се нарече рядка случайност, тъй като повечето обществени поръчки за геодезия се печелят често и с цени наполовина от прогнозните. Така че поне по този параграф печелившата фирма този път поне не подбива цената на труда на геодезиста. Но въпреки това остават съмненията за отстранените 20 кандидати.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us