Геодезия

Експерти обсъдиха приложението на технологиите при създаване на ЕТК


Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България и секцията „Фотограметрия и дистанционни изследвания“ организира национално съвещание по темата едромащабната топографска карта (ЕТК) в Троян. Изложените доклади бяха по следните проблеми: обновяване на ЕТК чрез използване на дистанционни методи, приложение на дигиталните фотограметрични технологии в работата на ГИС София и технологичните възможности на системата ERDAS при обновявани на топографски карти. На конференцията участваха представители от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от ГИС – София, от Военно-географската служба в Троян и геодезически фирми от страната.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us