Геодезия

Експерти обсъдиха приложението на технологиите при създаване на ЕТК


Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България и секцията „Фотограметрия и дистанционни изследвания“ организира национално съвещание по темата едромащабната топографска карта (ЕТК) в Троян. Изложените доклади бяха по следните проблеми: обновяване на ЕТК чрез използване на дистанционни методи, приложение на дигиталните фотограметрични технологии в работата на ГИС София и технологичните възможности на системата ERDAS при обновявани на топографски карти. На конференцията участваха представители от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от ГИС – София, от Военно-географската служба в Троян и геодезически фирми от страната.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us