Геодезия

Генералната асамблея на CLGE в Опатия: Съветът на европейските геодезисти набира сили


Кремена Боянова, секретар на КИГ

 

KigOpatja1.JPG

 

 

Генералната асамблея на Съветът на европейските геодезисти (CLGE) се състоя в началото на май 2011 г. в Опатия, Хърватия. Заседанието започна с приветствие от председателя на CLGE Жан-Ив Пирло. На срещата бяха приети финансовия отчет за 2010 г., представен от ковчежника на CLGE Дитер Сайц, както и бюджета за 2011 г. Жан-Ив Пирло определи финансовото състояние на CLGE като добро, особено след финансовото обединение на CLDE и IG-PARLS. Беше предложено въвеждане на такси за спонсорите и корпоративните членове.

 

KigOpatja2.JPG

 

 

Генералният секретар на CLGE Мишел Камилери очерта стратегията на CLGE – работен план до 2012 г., в сътрудничество с IG-PARLS.

Като един от най-належащите проблеми пред съвета тя определи нуждата от спонсори и необходимостта от специалисти, които да работят на щат за CLGE в Брюксел. Беше отбелязана възможността да се организира работна група, отстояваща целите на съвета, в която всяка държава да има право на един глас. Основното разбиране за бъдещето на Съветът на европейските геодезисти е намирането на повече средства, което ще осигури и повече работа. Беше подчертано, че геодезистите държат на качеството, а не на количество. В хармония с европейските тенденции геодезистите се обединиха около разбирането за обучение през целия живот, което да осигури стабилно професионално развитие. В тази връзка Мишел Камилери очерта възможността за създаване на общ стандарт на подготовка в магистърските програми по геодезия и бъдещи изисквания за практически опит и полагане на специален изпит за членуване в CLGE. Като конкретни идеи за популяризирането на работата на съвета бяха изведени развиването на форум към уебсайта на CLGE и добра организация на базата данни.

 

KigOpatja3.JPG

 

 

Германските делегати предложиха хармонизиране на кадастралните системи в Европа, което обаче не зависи единствено от геодезистите.

Председателят на Съвета на европейските геодезисти CLGE отново подчерта, че в момента в Европа има регистрирани око 50 000 геодезисти, което показва, че професията е малка, затова е необходимо гилдията да излиза с конкретни предложения, за да бъде чута от политиците.

Необходима е съвместна дейност с други организации, като Международната картографска асоциация (ICA). Трябва да бъдем забелязани от структурите, взимащи решения в Европейския съюз, както и от националните и местните власти, подчерта Пирло. Положението е такова, че от Европейската комисия се задават въпроси като: „Каква е ползата от геодезистите?“, затова трябва да се изясни голямата значимост на професията в социално и икономическо отношение. В този смисъл е планирано да се изгради ясна и силна представа за европейския геодезист, а участието на младите геодезисти е част от пътя за популяризирането на професията.

 

KigOpatja4.JPG

 

 

Във връзка с финансовите средства председателят на IG – PARLS Маурис Барбиери отбеляза, че спонсорите, които се делят на Gold и Premium, имат желание да придобият статут на корпоративни сътрудници. Това предложение ще се гласува на предстоящата асамблея през есента.

CLGE е член на CEPLIS – Европейски съвет на свободните професии.

В Опатия Съветът на европейските геодезисти прие нов член – Камарата на правоспособните геодезисти от Република Македония. Предложението беше прието единодушно.

 

KigOpatja5.JPG

 

 

KigOpatja6.JPG

В рамките на асамблеята бяха изнесени и няколко интересни доклада – за състоянието на кадастъра в Ирландия, Исландия, Хърватия. Всеки делегат получи и доклада „Стандарт за измерване на разгънатата площ на сградите“, който тепърва ще се обсъжда. Целта е да се изгради универсален език за геодезистите в тази сфера.

Беше представен нов продукт на Gatewing за безпилотна фотограметрия X100 и на Европейската агенция за ГНСС (GSA) и разработваната система EGNOS (https://egnos-portal.gsa.europa.eu/). Проектът за създаване на професионална база данни беше представен Рудолф Колбе. Целите са по-добро обяснение и разпространение на информация до европейските институции, информация за геодезистите, обмяна на опит. Председателят на CLGE отбеляза, че много държави имат публикувана голяма част от необходимата информация на различни езици.

Следващата генералната асамблея на CLGE ще е в Талин на 16-17.09.2011 г. Организаторите припомниха, че естонската столица е избрана и за европейска културна столица през тази година. Има идея заседанието да се излъчва онлайн.

Между 10 и 13 октомври 2012 г. в Хановер ще се състои Третата конференция на европейския геодезист, успоредно с есенната Генерална асамблея за 2012 г. на съвета. Събитията ще съвпаднат и с мащабното геодезическо изложение InterGEO. Различното на тази асамблея ще бъде това, че ще се проведе студентско състезание. Начините и условията за кандидатстване все още не са известни, но най-вероятно участието ще става чрез оценките от по-важните изпити от курса на обучение по геодезия. Ще се проведе и друго състезание, темата на което е как студентите да се включат в дейностите на международните организации. Печелившият ще бъде назначен за вицепрезидент на младежката организация към CLGE и ще получава годишно възнаграждение. Друга възможност за интегриране на студентите е организирания курс по кадастър към събранието в Хановер. Спонсори на студентските събития са ESRI и Trimble.

Председателят на CLGE припомни, че съветът на европейските геодезисти очаква интересни доклади, които да бъдат представени на генералната асамблея догодина. Всички, които искат да участват със свои разработки, могат да изпращат заявките си на сайта на съвета (https://www.clge.eu/about_us/contact).

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us