Геодезия

Генералната асамблея на Geometer Europas и CLGE ще се проведе във Варна


 

Мария Сотирова, секретар на КИГ

 

Месец декември започна с усилена кореспонденция между Камарата на инженерите по геодезия и нейните членове. Основната причина, разбира се, беше изтичащият на 15.12.2009 г. срок за подновяване на членството за 2010 г.

Обект на коментар бяха и предстоящите промени в Закона за устройство на територията, по който нашите членове бяха приканени да вземат отношение от Народното събрание на Република България. Друг Закон, който скоро ще бъде прекроен, е този за Геодезията и картографията. Обсъжданията по него все още продължават.

Идеята за създаването на младежка подструктура към КИГ, зародила се на предходното заседание на Управителния съвет, Комисията по професионална етика и Контролния съвет на камарата, срещна както своите въодушевени поддръжници, така и някои категорични противници, но тъй като за нас тази инициатива не е просто полемика, ще продължим да търсим мнението на нашите членове с цел да съставим най-подходящата политика на Камарата на инженерите по геодезия за работа с младите специалисти по геодезия в страната и за тяхното увличане в живота и работата на гилдията.

На международно ниво с Камарата се случва далеч повече. След официалното ни приемане в редиците на Европейските геометри (Geometer Europas), получихме и първата покана за тяхно извънредно Общо събрание по повод сливането им с Комитета за връзка на европейските геодезисти (GLGE). Историческото събитие по обединяването на две от най-големите европейски организации официално ще бъде регистрирано на наша земя – Генералната асамблея на Geometer Europas и CLGE ще се проведе във Варна на 24 и 25 ноември 2010 година. Неговата организация е един чудесен повод за демонстриране отличната съвместна работа на Камарата на инженерите по геодезия и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, с които подписахме официален Протокол за съвместно участие в дейностите на новообразуваната европейска организация.

Българските геодезисти, в лицето на Камарата на инженерите по геодезия, ще бъдат домакин на още едно значимо международно събитие през предстоящата година- Първата в историята на Международната федерация на геодезистите (FIG) съвместна среща на Комисии 3 и 7. Тя ще се състои на 15,16 и 17 ноември в София. Възможност лично да поканим геодезисти, занимаващи се с проблемите на кадастъра и имотната регулация от цял свят ще имаме на следващата Генерална асамблея на FIG в Сидни, Австралия през април, където камарата ще има свои представители.

В календара на предстоящите събития за Камарата на инженерите по геодезия се нарежда и Общото събрание, на което председателят ще направи своят отчет за извършеното през изминалата година. По традиция то ще се проведе паралелно с празника на геодезистите, организиран от Асоциацията на геодезическите фирми, в края на януари.

Новата година ще започне с една приятна изненада за членовете на КИГ- Издателите на единственото геодезическо списание в страната „ГЕОМЕДИЯ” решиха да им предоставят безвъзмезден абонамент за 2010 година.

Камарата на инженерите по геодезия пожелава Весела Коледа и Успешен Старт на Новата 2010 година на своите членове и на всички геодезисти в България!

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us