Геодезия

Георги Харизанов, изпълнителен директор на „БиЕмДжи“ ООД


 

Георги Харизанов е завършил Международни икономически отношения (Външна търговия) в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) през 1987 г. Между 1988 и 1992 г. работи във ВТО ИНКО, а след това от 1992 до 1998 г. – като търговец в ICL и по-късно FujitsuICL България. От 1998 до 2002 г. е консултант по стратегическо планиране и участва в международни проекти с KPMG по PHARE, проекти в България и извън страната.

Вашата фирма е дистрибутор на 2D и 3D софтуерни решения за проектиране и дизайн Autodesk. Вие постоянно организирате семинари на Autodesk. Какво провокира тези стъпки?

БиЕмДжи ООД изпълнява функцията на дистрибутор с добавена стойност (Value Added Distributor) и представител на Autodesk за България. Едно от важните направления в работата ни с Autodesk е редовното и професионално представяне на новите продукти и решения за нуждите на българските клиенти. Портфолиото на Autodesk през последните няколко години се промени драматично. Освен водещият базов продукт AutoCAD, които вече е де юре и де факто стандарт в проектирането и техническото документиране, Autodesk методично инвестира в създаването на нови технологии и програмни продукти, които дават възможности и решения на специфичните нужди днес и утре в редица вертикални индустрии. Това са архитектурата, строителството, конструкцията на сгради, ВиК, ОВК, Електро, инфраструктурно и пътно проектиране. Освен това подпомагат инфраструктурното моделиране и управление на активите с модерни геопространствени информационни решения. Не бива да се пропуска приложението им м машиностроително конструиране и прототипиране, при стерстестове, симулации и анализ и визуализации. Очевидни са възможностите в модерния дизайн, 3D проектирането и визуализирането, анимацията и развлекателна индустрия.

Ето защо ние все по-активно и по фокусирано подготвяме и правим целенасочени семинари, конференции и работни срещи за да популяризираме ползите от новите иновативни технологии и продукти на Autodesk.

 

Какви са вашите приоритети? 

В краткосрочен план амбицията ни е да заемем още по водеща позиция и по-голяма пазарна ниша с продуктите на Autodesk. Не на последно място от огромно значение е да постигнем много по-висока степен на внедряване на най-новите технологии, което неминуемо ще помогне на българските фирми да станат по-производителни, по-ефективни и по-конкурентноспособни.

Как поддържате нивото на вашите служители?

С ежегодни програми за обучение по линия на Autodesk и съгласно плановете ни като водещ софтуерен дистрибутор.

Кои са вашите международни партньори? Смятате ли да разширявате международната си дейност?

Фирмите, с коуито работим, са водещите софтуерни разработчици и производители – Microsoft, Symantec, Adobe, Corel, Nero, ABBY, Pantone. Наскоро вече представляваме и Citrix –най-модерни решения за виртуализация

Как работите с геодезистите и с инженерите, заети в строителството изобщо?

БиЕмДжи е компания дистрибутор, която работи с мрежа от дилъри и сертифицирани партньори. Всъщност нашите основни и директни клиенти са фирмите от партньорска мрежа, които от своя страна имат директни взаимоотношения и работят с геодезистите. Ние също контактуваме крайните потребители и ключовите клиенти с цел коопериране и помощ на нашите партньори.

Какво липсва на българите, за да успяват в бизнеса?

По-голяма самоувереност!

Повече самонадеяност!

Повече упоритост и готовност да отстояват и да доставят/реализират обещаното!

 

Какви са перспективите в модерното проектиране?

Модерното проектиране ще бъде изцяло на основата на съвременния единен строително информационен модел (единна цифрова база данни за целия проект) BIM на Autodesk и продукти и решения като Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit Structure и Autodesk Revit MEP. Геодезистите ще работят със завидна производителност и ефективност на основата на параметричния модел в Autodesk Civil3D.

Какъв е бизнес климатът в България? Има ли реална конкуренция у нас?

Бизнес климатът ни е добър. Имам някои препоръки, които мога да очертая: по-голяма заангажираност, активно съдействие на държавните органи и институции при спазването на закона за интелектуалната собственост и активен и бърз натиск върху нелегалните потребители на софтуер в страната. Когато става въпрос за проектиране, говорим за бизнес софтуер, с който се правят проекти за милиони. Не може такива проекти и организации да ги изготвят с нелегален софтуер и това да остане незабелязано и без последствия.

Ще засегне ли глобалната икономическа криза вашия сектор и ако да – как според вас?

Определено вече го засяга. Например строителният бизнес изцяло е потърпевш. Бизнесът в машиностроителния сектор също ще бъде засегнат.

На това обаче би следвало да гледаме само с оптимизъм и като на предизвикателство. Определено нуждите в отделните сектори си остават. Решения за тях трябва да бъдат дадени, което на практика означава, че решенията на Autodesk са повече от всякога необходими. За да прогресираме в новите условия и да се развием, би следвало да се подготвим за тях. Първо, да станем по-производителни и по-ефективни. Второ, да станем по-професионални и по гъвкави, като предлагаме нашите проекти за по-кратко време при занижени цени и разходни норми. Трето, да можем да реализираме идеите си, като ги превърнем в нови продукти по-бързо и по-успешно. Трябва да можем да ги представим и реалистично, да ги визуализираме още преди те да са построени, пред предприемачите и пред финансовите институции. Би било възможно, само ако имаме нови технологии и внедрим иновативни подходи и продукти. А Autodesk ни предлага именно това – иновации и иновативни решения и софтуерни продукти. Само така ще отговорим на търсенията  днес с успех и нашите продукти и проекти ще бъдат приети и реализирани преди останалите конкурентни такива. Съществуват много примери за това с български предприятия.

Как преборвате конкуренцията?

С професионална мрежа от търговци, инженери и консултанти

Какво са за вас клиентите?

Най-важният показател и „метроном” за новите решения от Autodesk!

Почивате си най-добре, когато…

Сменя ежедневната работа с нещо по-различно – спорт, излет, приятели, физическа работа

Ако имахте сили да промените нещо, то е …

Да подготвя армия от добре обучени и много мотивирани преподаватели, въоръжени с необходимите лекции и упражнения за преподаването на най-новите технологии на Autodesk (не защото са на Autodesk, а защото това е бъдещето и ще ни помогне много, ако го усвоим по-добре).

Ако имахте лупа, какво бихте огледали с нея?

Някои от най- перспективните ни клиенти с цел да им помогнем да станат по-добри и да задържат хората си, и да ги мотивират по-добре.

А телескоп?

Страната ни след 3 до 5 години в условията на Европейския съюз.

 

 

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us