Геодезия

Гилдията с писмо до министър Лиляна Павлова

Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Секция „Геодезия“ на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на инженерите по геодезия и Асоциацията на геодезическите фирми изпратиха общо писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройтвото Лиляна Павлова. В него е направена равносметка за работата на настоящия изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като са изредени проблемите следствие от управлението на АГКК. От гилдията настояват за среща под ръковоството на Павлова и припомнят, че инициатива от тяхна страна има още от началото на 2015  година.

Ето и целият текст:

pismo1

pismo2

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us