Геодезия

Илия Йовев на 80 години!


Един от големите български геодезисти – Илия Йовев чества своя юбилей на 6 октомври 2012 г. Желаем му здраве и дълголетие!

Ст. н. с. д-р инж. Илия Йовев завършва УАСГ през 1955 г. Професионалната му кариера е свързана с Геодезическия отдел на Военния географски институт по създаването, поддържането и обновяването на държавните геодезически мрежи,  с Военногеографската служба и с БАН. Чете лекции в УАСГ и е един от любимите преподаватели на студентите. Има над 90 публикации, като последната му идея е за статия по повод координатната система 1970 г., която очаквайте на страниците на Геомедия.

Автор

Super User

И все пак тя се върти…
Rotating_earth
Rotating_earth
От категорията
 • Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия
  Аерофото помага за планиране на кризи в Австралия

  Нов инструмент помага на властите в Австралия да се справят с тежки метеорологични условия, съобщава GIM International. Платформата за въздушни снимки и анализ на местоположението

 • Пуснаха джобни версии на важни закони
  Пуснаха джобни версии на важни закони

  Пуснаха джобни издания на закона за кадастъра и имотния регистър и на закона за устройство на територията.

 • МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото
  МРРБ: 4000 дка свлачища са картирани с аерофото

  В изпълнение на проект BG16M1OP002-4.003-0003-C03 „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е извършило аерофото

Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us