Геодезия

Илия Йовев на 80 години!


Един от големите български геодезисти – Илия Йовев чества своя юбилей на 6 октомври 2012 г. Желаем му здраве и дълголетие!

Ст. н. с. д-р инж. Илия Йовев завършва УАСГ през 1955 г. Професионалната му кариера е свързана с Геодезическия отдел на Военния географски институт по създаването, поддържането и обновяването на държавните геодезически мрежи,  с Военногеографската служба и с БАН. Чете лекции в УАСГ и е един от любимите преподаватели на студентите. Има над 90 публикации, като последната му идея е за статия по повод координатната система 1970 г., която очаквайте на страниците на Геомедия.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us