Геодезия

Intergeo 2008 и геодезията в България


От 30.09 до 02.10 2008 г. в гр. Бремен се проведе поредният професионален панаир Intergeo 2008. На площ от 24000 кв.м. бяха представени 500 фирми. Броят на посетителите надмина 15000.

Inergeo 2008 показа колко силно се развива индустрията в областа на геодезията.

На фона на тези постижения, които радват окото и душата на всеки геодезист, в България със сравнително бързи темпове, може би не точно такива каквито искаме, кадастралната карта започна да обхваща все повече територии. В същото време служителите от Техническите служби на общините, особено на територията на гр. София, дали по свое или чуждо желание, масово напускат. Ако все още тази тенденция не се усеща, в скоро време обслужването на гражданите, като издаване на скица или на визи за проектиране, различни удостоверения и др., ще зацикли.

В същото време, Агенция по геодезия, картогафия и кадастър (АГКК) има ограничен лимит от служители, които може да назначи. Факт е, че след около една-две години по-голямата част от дейностите по обслужването на гражданите ще премине към АГКК. Не е реално да се смята за нормално, една Служба по кадастъра с около десетима служители да замени примерно 24 Технически служби, всяка от които е разполагала с по двама-трима служители. Освен това службите по геодезия, картография и кадастър приемат кадастрални карти, изменения на кадастралните карти и извършват редица други дейности, за които всъщност са създадени.

Действащият в момента Закон за кадастъра и имотния регистър не дава възможност подръжката на кадастралната карта да се възлага на частни или общински фирми. Има проект за изменение на ЗКИР, който е вснесен веднъж в МРРБ за представянето му в Министерски съвет и втори път за съгласуване в МП. И двете министрества показват пълна незаитересованост за проблемите на геодезията. Единственият ефект от това безхаберие ще бъде лошото и бавно обслужване на гражданите.

Какво трябва да направим за да тръгнат работите? Следващата година е година на избори и нашият ЗКИР съвсем ще пропадне.

Списание ГЕОМЕДИЯ с удоволствие би поело ангажимента да съдейства на АГКК за  придвижване на закнопороекта. Обръщаме се и към колегията. Нека не се разделяме, а да помогнем.

 

 Екипът на „Геомедия“

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us