Геодезия

Инж. Мишо Настев пред сп. „Геомедия“: Балканската асоциация на геодезическите фирми ще се учреди през юни

В края на месец юни в София ще бъде учредена Балканска асоциация на геодезическите фирми, съобщи председателят на Асоциацията на геодезическите фирми в България инж. Мишо Настев пред Геомедия. Вече са проведени разговори с колеги от Румъния, Сърбия, Гърция и Македония и с техните представителни организации. Очаква се към бъдещата асоциация да се присъединят и професионални формирования от Турция и от бившите югославски републики – Черна Гора, Хърватия и други. Геодезистите от всички съседни на България страни приветстват идеята.

Седалището на бъдещата асоциация ще бъде в България – в София, която е схващана като естествен географски център на Балканите. Другият мотив за избора на София е подходящото българско законодателство, което е достатъчно гъвкаво, за да може да се осъществи подобна идея и същевременно е в хармония със законодателството на Европейския съюз. Председателят на асоциацията ще се избира на ротационен принцип от всички страни за определен мандат.

Целта на такова обединение е уеднаквяване на изискванията за геодезическата дейност. По този начин евентуални бъдещи инвеститори на големи трансгранични проекти в областта на енергетиката и инфраструктурата по-лесно ще работят на Балканите, убедени са създателите на идеята.

Новата асоциация ще подпомага развитието на геодезията в различните страни, тъй като фирмите безпрепятствено ще могат да обменят опита си. По думите на инж. Настев, проблемите пред геодезистите са подобни във всички отделни балкански държави.

В момента в българската Асоциация на геодезическите фирми членуват 48 фирми от цялата страна. В Европейски мащаб една от основните организации на геодезистите е Geometer Europas, но в нея имат право да членуват физически лица, докато бъдещата Балканска асоциация ще обедини фирмите от сектора и ще бъде предимно с бизнес насоченост.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us