Геодезия

Изградиха нова GPS мрежа по българския бряг на река Дунав

Новата GPS мрежа по българския бряг на втората по дължина река в Европа е изпълнена по проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав“ на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) и вече се използва от специалистите ѝ по геодезия. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и ще завърши окончателно на 30.09.2015 г.

За изграждането на мрежата са използвани 34 съществуващи точки от Държавната геодезическа мрежа I и II клас, 270 нови и съществуващи геодезични точки. Новоизградените 198 от тях са с бетонов фундамент и подземен център. Мрежата е измерена с GNSS приемници и е привързана към европейската геодезическа референтна система (EUREF). Определени са и координати в Координатна система 1970 г., както и надморски височини в европейската височинна система (EVRS). Извършена е геометрична нивелация IV клас за девет от основните точни на мрежата в районите където има пегели.

Новата GPS мрежа на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ ще повиши качеството на геодезическите измервания, чрез които се следят промените в р. Дунав.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us