Геодезия

Камарата на инженерите по геодезия и предстоящото сливане на CLGE и GE


Мария Сотирова, секретар на КИГ

Безспорно голямата новина в европейските геодезически среди от последните месеци е предстоящото планирано сливане на двете най-големи геодезически организации на стария континент Council of European Geodetic Surveyors (CLGE) и Geometer Europas (GE) през 2010 г. Сливането бе одобрено от Общото събрание на GE още в края на 2008 г., а през март в Краков, на своето Общото събрание с открито гласуване и членовете на CLGE направиха същото.

Нашата страна отдавна има свои представители сред геодезистите на Европа. Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България е член на GE, а от тази година Камарата на инженерите по геодезия също получи покана за членство.

На 25, 26 и 27 юни в Копенхаген се проведе Събрание на борда на директорите на CLGE. На срещата бе официално поканен и председателят на КИГ Ангел Янакиев.

В резултат от това, след сливането, България ще има двама представители в новосформираната организация на геодезистите в Европа – по един от Съюза на геодезистите и земеустроителите и един от Камарата на инженерите по геодезия.

На събранието в Копенхаген бе изказано желание първото Общо събрание на новата организация да се проведе през есента на 2010 г., като домакин ще бъде българската страна и геодезистите ще се срещнат на нашето Черноморие. Планирането на това събитие вече започна. Очаква се подробности за него да се коментират при предстоящото посещение на председателя на GE Ален Годе и Жан-Ив Пирло в България за XIX Ежегоден симпозиум на тема „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика”, организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите. Повече информация за това събитие може да се намери на адрес https://www.kig-bg.org/res/file/54/international.pdf.

Есента на 2010 г. е и избраният период за провеждането на съвместната среща на Комисии 3 и 7 на FIG, чиито домакин ще бъде България. Темата, под която ще се проведе тя, вече е избрана, а именно: „Развитието на кадастъра и на поземлената администрация и технологии за тяхното управление”.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us