Геодезия

Камарата отстоява правата на геодезистите


Инж. Татяна Аршинкова, технически секретар на КИГ

 

Заседание на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) се проведе на  26.10.2012 г. в Гранд хотел и спа Приморец – Бургас. На срещата бяха поканени представителите на Контролния съвет и Комисията по професионална етика. На заседанието присъстваха 11 от 16 членове на УС и то беше открито като редовно от председателя на КИГ инж. Ангел Янакиев. На заседанието беше представен отчет за дейността на КИГ за периода от юли до октомври 2012 г. и бяха обсъдени важни въпроси, засягащи не само членовете, но и цялата геодезическа общност.

Председателят запозна присъстващите с дискутираните теми на Общото събрание на CLGE в Хановер, провело се през периода 10-14 октомври 2012 г., както и с новите проекти и инициативи на CLGE. Като основен акцент бе поставен кадастърът, който засяга чувствително гражданите, тъй като се отнася до тяхната собственост.

На дневен ред беше изложен и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от депутатите Искра Фидосова и Любен Татарски, който е минали на първо четене в Народното събрание. Думата бе дадена на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) инж. Александър Лазаров, който подробно изложи своето становище и запозна присъстващите на събранието с разискванията в парламента, относно приемането на промените. Ако тези допълнения и изменения по ЗКИР се приемат правоспособността по геодезия ще бъде приравнена и инженерите по геодезия ще могат да използват само един печат за правоспособност по геодезия. Във връзка с тези допълнения и изменения предстои избиране на комисия, която да преглежда всички документи и да следи дали са спазени всички изисквания, преди внасянето им в КИГ. За председател на тази комисия бе предложен инж. Румен Георгиев, а членовете й ще бъдат предложени на следващото събрание на КИГ. На общото събрание на КИГ ще бъдат решени и промените в Устава на КИГ, както и наемането на нов офис за КИГ, представяне на нови идеи за развитие и обмяна на опит.

Инж. Ангел Янакиев предложи следващото събрание на УС на КИГ да се проведе когато законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър се приеме окончателно от Народното събрание. На членовете на УС им предстои да обсъдят предложения за промяна в наредбите, засягащи геодезията, промяна по Устава на КИГ,  промяна на правоспособността, срок за пререгистрация, издаването на документи за членство в КИГ, промяна на сайта на КИГ, като за всички тези цели е необходимо да се създаде проект. Предложението беше прието единодушно.

Бе предложено участие на колеги в семинари, където да се популяризира професията, да се изяснят приоритетите на геодезистите, както и насоката на тяхното развитие.

На 15.10.2012 г. инж. А. Янакиев отправи запитване към всички за съгласие за участие в учредяването на сдружение с нестопанска цел, с наименование „Долината на Места“, с председател инж. Любен Татарски, което ще се допитва за експертна оценка и мнение до членовете на КИГ. Сдружението обхваща общини: Банско, Разлог, Якоруда, Белица, Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен и ще има за цел развитие за всички тези общини. За членуването в това сдружение КИГ няма да дължи членски внос. Предложението бе прието с мнозинство от 12 гласа „За“, 3 „Въздържали се“ и 2 „Не“.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us