Геодезия

Камарата получи международно признание


Безспорното събитие на изминалите няколко месеца за Камарата ни инженерите по геодезия беше проведеното на 29 януари в Пловдив годишно отчетно събрание.

Председателят на камарата инж. Ангел Янакиев представи пред събралите се близо четиристотин членове отчет за свършеното.

Акцентът бе поставен първо на международната дейност. През май 2009 г. в Ейлат, Израел, шестима представители на камарата са участвали на срещата на Международната федерация на геодезистите (FIG). От FIG е постъпило предложение за създаване на организация на младите геодезисти. Освен това е взето решение срещите на Комисия 3 и на Комисия 7 да се проведат в България, което е било одобрено от федерацията. Среща ще бъде на 15-16 ноември София, Хилтън, като фокусът на вниманието ще бъде върху управление на земята след настъпване на новото хилядолетие.

Като едно от най-важните международни признания за камарата е приемането й в Geometre Europas на 25 юни миналата година в Копенхаген. КИГ се ангажирала да приеме като основа европейския кодекс на поведение, наложен от Geometre Europas и е пълноправен член на организацията.

Във връзка с предстоящото сливане на европейската Geometre Europas с другата браншова организация в Европейския съюз CLGE е изникнал въпросът за сливането на двете български организации КИГ и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), който е член на CLGE. Българското становище е, че е невъзможно обединяване в рамките на CLGEE, защото двете български организации са различни. Позиция е обща – на КИГ и на СГЗБ и е резултат от обсъжданията на двамата председатели на организациите – проф. Милев от съюза и инж. Янакиев от КИГ. Двете европейски организации ще слеят на генерална асамблея през септември, въпреки че Geometre Europas представя хората, които работят в практиката, а CLGLE e по-скоро научна общност. Идеята на сливането им обаче е да защитават по-добре интересите на колегията в Европа.

В международен план КИГ участва и в основаване на Балканската геодезическа асоциация, учредена на 27-28 юни, по идея на председателя на Асоциацията на геодезическите фирми Мишо Настев.

Активна роля в българската среда

През 2009 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър е поискала от камарата да излъчи представители, които да участват в комисиите по одобряване на обществените поръчки. в резултат на това осем геодезисти от камарата ще участват по закона за обществените поръчки.

КИГ играе важна роля в обсъждането на предложенията за изменения и допълнения

на Закона за кадастъра и имотния регистър. Една от основните промените в закона е КИГ да дава геодезическа правоспособност на геодезическите лица, а АГКК да лицензира фирмите.

Във връзка с опитите на гилдията за преодоляване на икономическата криза представители на ръководството на КИГ, заедно с представители от АГКК и Асоциацията на геодезическите фирми са направили няколко срещи с различни ресорни министри. Благодарение на усилията на цялата гилдия от министерството на земеделието са се съгласи да има представители на геодезистите, които да участват в изработването на нови правила за неясните досега тръжни процедури.

Камарата е успяла да осъществи отдавна замисленото поставяне на възпоменателна плоча на сградата на НТС в Благоевград с името на проф. Васил Пеевски. Конкретната заслуга за това има инж. Филип Янчев.

По настояване на камарата вече има приемни часове в АГКК, в които само геодезисти да се информират в службите по места. От агенцията потвърдиха, че има такова определено време за всеки конкретен град в изпълнение на заповедта на директора на АГКК от септември миналата година.

Камарата се опитва да се договори с 13 общини да бъдат определени места, където да се събират местните колегии.

КИГ е спонсорирала закупуването на инструменти за двама геодезисти, които са част от българската мисия в Антарктида.

От отчета на комисията по професионална етика стана ясно, че са направени проверки по двата казуса, за които е сезирана комисията. През миналата година членовете на камарата са били 422, като 312 са използвали и печат на камарата. До края на януари 392 от членовете са си платили членския внос.

Финансов отчет на контролния съвет за състоянието на камарата

Наличните средства към 1 януари са 67 322 лв. Приходите от членски внос, право на печат, лихви по сметки, извънредни приходи, глоби са в размер на 110 318 лв. разходите за изминалата година са 38404 лв., като включват консумативи, гориво, външни услуги  (7 797 лв.), работни заплати и осигуровки (14 646 лв.), такса за членство в Geometre Europas (3 000 лв.), такса за членство във FIG (3 500 лв.), финансиране на експедицията до Антарктида (1 000 лв.), реклама (89 лв.), командировки (3 289 лв.). В заключение парите, с които разполага камарата според отчета, са 139 124,50 лв.

Бъдещето: борба с кризата

Кризата, съществуването на камарата едновременно с Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и промените в ЗКИР бяха основна тема на дебатите на събранието. Беше отбелязано, че през миналата година АГКК е донесла за държавния бюджет печалба в размер на 18 милиона лв. и по закон 75% от тази печалба трябва да се върнат в агенцията, но това не се е случило.

На срещата беше обсъдено писмо от гилдията до министър-председателя Бойко Борисов с копия до различните министерства.

Делегатите от Пловдив предложиха да се смени сегашното ръководство, заради несправяне със задачите. Председателството на камарата обясни, че се водят непрестанни преговори и се очаква, че с приемането на новия ЗКИР съществуващите проблеми около лицензите, издавани в момента едновременно от КИИП и от КИГ, вече ще бъдат решени и единствената организация, която да е овластена да дава лицензи за геодезическа дейност на физически лица да бъде КИГ.

Повдигнаха се въпроси относно публично-частното партньорство. Представители от Бургас предложиха алтернативни начини за партньорство и призоваха за повече разбиране към проблемите на държавата. Мнозина от присъстващите не одобриха предложението, но друга част приветстваха изказванията за повече инициативност сред геодезистите.

Относно създаването на младежка организация беше отбелязано, че част от преподавателите използват студентите и злоупотребяват със служебното си положение. Изказването беше аплодирано.

Камарата възнамерява да организира курсове за квалификация и преквалификация. Обсъдени са предложения от страна на министерството на труда и социалната политика в случай на съкращения или минаване на половин работен ден, колегите да получават ваучери от министерството за преквалификация. Курсовете – нови технологии, с преподаватели от УАСГ и с фирми, които внедряват новите технологии.

Беше повдигнат и въпросът за евентуален за комасацията. Аргументът е, че тя е  основна тема в Западна Европа, докато в България не е направено нищо в тази посока.

Реши се, че следващото отчетно изборно събрание на КИГ ще бъде през декември 2010 г., когато ще трябва да се избере и нов председател и нов управителен съвет. Той вече ще бъде във вид 50% от областните комисии и 50% членове на камарата.

Беше подложено на гласуване и годишния абонамент на всички членове на камарата за списание Геомедия при преференциални цени от 5 лева. От присъстващите двама делегати гласуваха против.

В международен план освен заплануваната среща на комисиите 3 и 7 на FIG, четирима представители на камарата ща участват на конгреса на международната федерация на геодезистите в Австралия, като някои от тях ще представят и свои доклади. Всички участници ще пътуват на собствени разноски.

Извадка от писмото до премира Борисов

„На първо място искаме да ви убедим, че геодезическата гилдия подкрепя мерките, които се предприемат от правителството за излизане от кризата, в която изпадна страната ни. Нашият труд е този, който прави кадастъра основополагащ в пазара за недвижими имоти. А цялата кадастрална основа намалява до минимум от забавянето на нужните процеси и свързаните с тях учредителни процедури. Само геодезисти са в състояние да изпълнят европейските директиви в областта на геодезията, картографията и кадастъра, както и изискването за обмяна на пространствена информация INSPIRE. Всичко това в момента е подложено на сериозно изпитание поради липса на финансиране на геодезическата дейност.“

Дейността на геодезическите фирми се състои в това да осигуряват тази необходима информация, а всяко спиране на работата ни ще доведе до напрежение и съмнение в дейността ни, което не е добро за никого.

Ние специалистите геодезистите сме дялан камък, но веднъж отхвърлен много трудно се възстановява.“

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us