Геодезия

КИГ подкрепи създаването на комисия по търговете за поддръжка на кадастрални карти


Редовно заседание на Управителния съвет на Камарата на инженерите по геодезия бе проведено на 15.10.2009 г., като на него бяха поканени да присъстват членовете от  Контролния съвет и Комисията по професионална етика на КИГ. Участваха и някои от председателите на областните колегии.

В отчета си за преминалия период от предходното заседание до момента, председателят на КИГ инж. Ангел Янакиев засегна теми като приемането на КИГ в голямото европейско семейство на Geometer Europas и като организацията по предстоящата обща среща на Комисии 3 и 7 на FIG.

Беше обсъден още броят на членовете – до момента КИГ има 403 членове за 2009 г., като 314 от тях са с правоспособност да извършват дейности по геодезия и кадастър. Това е с 72 души повече от броя на членовете преди предходното събрание на управителния съвет, като 12 от тях са нови членове, присъединили се към гилдията през последните 5 месеца.

Във връзка с друг въпрос, повдигнат на събранието през май 2009 г. за осигуряване за зали за провеждане на редовните срещи на областните колегии, бяха изпратени писма до кметовете на 13 общини, седалища на по-многочислените областни колегии на КИГ, а именно Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и Хасково. Вече е получен утвърдителен отговор на нашата молба от община Видин. Бе отправена молба към председателите на областни колегии да проявят инициативност в подкрепа на търсенето на зали за провеждане на редовните срещи на областните колегии.

През изминалия период бе проведена среща със заместник министъра на земеделието и храните – Преслав Борисов във връзка с неяснотите в тръжните условия за поддръжка на кадастралните карти. В резултат на това бе създадена комисия с по четирима представители съответно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от Асоциацията на геодезическите фирми и от Камарата на инженерите по геодезия, която да преразгледа тези условия. Представителите, излъчени от КИГ, в тази комисия са: Р. Георгиев (зам. председател на КИГ), Ст. Стоянов (член на управителния съвет), В. Янев и М. Настев.

Предстоят срещи с новият изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – инж. Александър Лазаров и с министъра на регионалното развитие и благоустройството – Росен Плевнелиев във връзка с прекратяването на държавното финансиране в сектора.

След изясняване на миналогодишните неуредици около провеждането на общото събрание на Камарата на инженерите по геодезия, бе решено то да се състои, според установената вече традиция, паралелно с организираният от Асоциацията на геодезическите фирми „Празник на геодезиста“ на 29.01.2010 г., а в края на 2010 г. да се насрочи и отчетно-изборно събрание, съгласно устава на КИГ, на което ще се проведат избори за ръководните постове в организацията през следващия мандат. Квотата за представителство на общото събрание остава непроменена – по един делегат на всеки 5 членове от всяка областна колегия, като минималният брой е 1, т.е. всяка Областна колегия ще бъде представена на Общото събрание.

На последното заседание на КИГ инж. Янакиев уведоми присъстващите, че измененията в ЗКИР, за които гилдията се бори, са заложени за обсъждане в програмата на Министерски съвет.

Важна стъпка на заседанието беше взета с решението за среща с председателя на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) – проф. Иван Милев, на която да се обсъди по-задълбоченото взаимодействие между двете организации при реализирането на международни и местни инициативи. Присъстващите се обединиха около предложението тези взаимодействия да се дефинират в писмен вид.

Според приетите на общото събрание на КИГ през 2009 г. поправки в устава на организацията, членският внос за годината трябва да бъде внесен до 15 декември, предходната година. По предложение на членовете на управителния съвет и с оглед улесняване на процеса на внасяне на сумата, ще бъдат подготвени попълнени платежни нареждания, които ще бъдат разпратени до всички областни колегии.

Камарата вече натрупа необходимият финансов актив за  реализиране на отдавна заложената в програмата й дейност – за провеждане на курсове. Предстои провеждане на проучване сред всичките й членове, относно темите, представляващи интерес за тях и съставяне на образователни програми.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us