Геодезия

КИГ припомни в писмо какво е кадастър на бъдещата парламентарна коалиция

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) изпрати писмо до бъдещата парламентарна коалиция, която ще излъчи и кабинет. В писмото се обръща внимение на някои въпроси, свързани с кадастъра. От Камарата възразяват срещу изказване на Гроздан Караджов от „Има такъв народ“ (ИТН), който иска кадастърът да се преструктурира на „леко по-пазарен принцип“. Караджов твърди, че кадастърът не е държавническа работа и именно това изказване предизвиква недоволство в камарата.

Писмото е подписано от председателя на Камарата, инж. геодезист Златан Златанов.

#Геомедия припомня, че Гроздан Караджов доскоро се подвизаваше като представител на други политически сили. От биографията на Караджов се вижда, че той има опит с транспорта, но не и с кадастъра.

ПИСМОТО ЕДНО КЪМ ЕДНО

До Политическа формация „Продължаваме промяната“(ПП)

Политическа партия „Има такъв народ“ (ИТН)

Българска социалистическа партия (БСП)

Политическа коалиция „Демократична България“ Да,България

 

Уважаеми господа,

Камара на инженерите по геодезия (КИГ) е неправителствена организация, създадена през 2006 г. след обнародване на Закон за геодезията и картографията. В КИГ членуват над 350 инженери по геодезия. От създаването си, Камара на инженерите по геодезия защитава интересите на геодезическата колегия.

Всички ние, следим с внимание и интерес протичащите преговори за създаване на коалиционно правителство, водени от Политическа формация „Продължаваме промяната“. Както може да се очаква, особен интерес за нас, предизвикаха преговорите по глава „Регионална политика“. В тази връзка, искам да коментирам няколкото изречения, които бяха изказани по повод кадастралните карти и кадастърът в Република България.

На първо място, трябва да се отбележи фактът, че повече от 90% от територията на страната е покрита с кадастрална карта и кадастрални регистри като поддържането им и обслужването на собствениците на недвижими имоти се извършва от службите по геодезия, картография и кадастъра (СГКК), подпомогнати от общините, службите по земеделие и от лица, получили правоспособност по кадастъра, съгласно ЗКИР. Възможността, правоспособни лица по кадастър да извършват услуги за собственици на недвижими имоти за издаване на скици, промени в кадастралния регистър и др., съкрати в значителна степен натовареността на службите по геодезия, картография и кадастър.

По отношение на публичността на информацията в кадастралната карта и кадастралния регистър, съществува Кадастрално-административна информационна система (КАИС), която, въпреки, че все още има някои не големи проблеми, дава пълен достъп до информацията от кадастъра. В този смисъл, мисля, че предложението „кадастърът да е публичен“, вече до голяма степен е осъществено.

ВЪЗРАЗЯВАМЕ срещу друго предложението на г-н Гроздан Караджов, представител на ПП „Има такъв народ“ – „Кадастърът да се преструктурира на пазарен принцип“. Според г-н Караджов, кадастърът трябва се преструктурира на „леко по-пазарни условия“ и че кадастърът „не е присъща държавническа работа“ и че всъщност не става дума за приватизация. Нашата позиция е, че кадастърът трябва да бъде държавна политика. При предишен опит да бъде приватизиран среща съпротивата на гилдията и е неуместно да се повдига този въпрос отново.

Искам да Ви уверя, че в настоящия момент има изградена и работеща система на взаимодействие между правоспособните лица по кадастър и службите по геодезия, кадастър и картография и всяка промяна на този начина на работа в посока „леко по-пазарни условия“ или „частни оператори“, би довела само до отрицателни последствия, както за работата на службите по кадастър, така и за правоспособните лица по кадастър, които извършват дейности по поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и за собствениците на недвижими имоти и всички други ползватели на кадастрална информация.

Не на последно място е и факта, че има решение на Общо събрание на КИГ, за недопускане на приватизация на кадастралните дейности в какъвто и да било вид.

Искам да обърна внимание, че не чух в преговорите по глава „Регионална политика“ да се коментира един проблем, който засяга огромен брой собственици на поземлени имоти. Става дума за разликите между цифровите модели на регулационните планове и информацията от кадастралните карти. Решението на този въпрос ще намали както проблемите на собствениците, така и административната тежест към общините.

При обсъждане на въпроси свързани с кадастъра, регулацията и административното им обслужване, Камара на инженерите по геодезия има предложения и сме на разположение за дискусии.

Уважаеми господа,

Вярвам, че желанието за промяна и създаване на една подредена и добре функционираща Държава да остане и след формиране на правителство. Надявам се, че при възникнали въпроси свързани с геодезията и в частност с кадастъра и създаването и поддържането на регулационните планове да се обръщате към специалистите в областта на геодезията и кадастъра, каквито са членовете на Камара на инженерите по геодезия.

София, 29.11.2021 г.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us